Over rockdesign

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far rockdesign has created 17 blog entries.

Nieuws kinderdagverblijf starten

Gastouders starten eigen kinderdagverblijf Steeds vaker starten gastouders hun eigen kinderdagverblijf. Wil jij ook weten wat voor jou als gastouder de mogelijkheid is voor het starten van je eigen kinderdagverblijf? Ben jij nu gastouder maar wil je meer? Ben je gastouder en heb je een wachtlijst en zou je het liefst willen uitbreiden? Het starten van je eigen kinderdagverblijf [...]

2018-09-14T07:15:43+00:00

BSO ratio wordt aangepast

De ratio beroepskracht-kind in de bso gaat veranderen. Minister Asscher stelde voor om de groepsgrootte van 20 kinderen naar 30 kinderen te verhogen op twee pm’ers en een vrijwilliger. De branchepartijen deden een tegenvoorstel: een maximale groepgrootte van 24 voor 8+’ers. In het najaar komt Minister Asscher met meerdere voorstellen voor de kinderopvang, we wachten [...]

2018-09-14T07:16:31+00:00

Brandveiligheid kinderopvang

Brandveiligheid kinderopvang. Dan hebben wij het onder meer over brandcompartimenten. Wat heeft brandveiligheid kinderopvang te maken met brandcompartimenten. En op welke manier heb jij daar in jouw kinderdagverblijf mee te maken. De overheid heeft middels het zogenaamde bouwbesluit, regels opgesteld over de brandveiligheid van gebouwen. Deze regels gelden ook voor de brandveiligheid van jouw kinderdagverblijf. Zo zijn [...]

2018-09-14T07:17:06+00:00

Eisen kinderbed kinderopvang

Eisen kinderbed kinderopvang Kinderbedden en boxen moeten in Nederland voldoen aan strenge veiligheidseisen, wat zijn de eisen kinderbed kinderopvang. Deze zijn vastgelegd in het Warenwetbesluit Kinderbedden en boxen. Aan bedden en boxen die in de kinderopvang worden gebruikt, worden andere gebruikseisen gesteld dan aan bedden en boxen die bedoeld zijn om thuis te gebruiken. In [...]

2018-09-14T07:18:25+00:00

Kwaliteit kinderopvang verder verhoogd

Kwaliteitseisen kinderopvang op schop. Minister Asscher wil kinderopvangorganisaties meer ruimte geven om maatwerk te bieden. De kwaliteitseisen kinderopvang verder verhoogd betekent dat de babygroepen meer eisen krijgen voorgeschoteld dan de bso. Het aantal beroepskrachten wordt voortaan niet meer berekend per groep, maar per locatie. Zo kan de eigenaar besluiten om pm’ers op groepen in te [...]

2018-09-14T07:18:41+00:00

Regels kinderopvang 2017

Regels kinderopvang 2017. Vanaf 2017 worden de regels kinderopvang 2017 van kracht. De kwaliteitseisen voor de kinderopvang en peuterspeelzalen verder verhoogd. Deze organisaties moeten zich meer richten op de ontwikkeling van kinderen en worden daar ook meer op beoordeeld. Ook zullen de eisen vanaf dat moment beter aansluiten bij wat kinderen op een bepaalde leeftijd [...]

2018-09-14T07:18:56+00:00

Kosten kinderopvang

Ouders weten vanaf januari 2018 van te voren wat de kosten kinderopvang zullen zijn. Nu weten zij pas bij de eindafrekening van de kinderopvangtoeslag wat de kinderopvang precies heeft gekost. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) gebruikt voor het berekenen van de eigen bijdrage de definitieve jaaropgave van het inkomen. Hierdoor zijn geen verrekeningen achteraf meer [...]

2021-08-13T14:55:42+00:00

Baby’s eerste jaar

Baby’s hebben in hun eerste jaar vooral behoefte aan de nabijheid van ouders, zegt Carolina de Weerth, hoogleraar psychobiologie. Daarom zouden ouders na de geboorte van hun kind een jaar lang verlof op moeten nemen. Op de kinderopvang ervaart een baby te veel stress. Voorlopig zijn er weinig ouders die kiezen voor een jaar lang [...]

2018-09-14T07:19:44+00:00

Nieuw systeem inkomsten kinderopvang

Nieuw systeem inkomsten kinderopvang vanaf 2018 Brancheorganisatie Kinderopvang uit al langer kritiek op deze opzet. Minister Asscher zegde tijdens het Algemeen Overleg Kinderopvang toe dat hij de plannen in nauw overleg met de sector en met hulp van experts uit gaat werken. De verwachting is dat het kabinet de Tweede Kamer nog voor het zomerreces [...]

2018-09-14T07:20:41+00:00

Subsidie voor opleiding kinderopvang taal- en interactievaardigheden

Subsidie voor opleiding kinderopvang is de komende jaren beschikbaar. Als je net start als ondernemer in de kinderopvang dan is er vaak nog niet genoeg geld verdiend voor opleidingen. Terwijl opleidingen en zelfontwikkeling juist zo belangrijk zijn. De komende jaren kun je gebruik maken van de subsidieregeling Kinderopvang Taal- en interactievaardigheden. Deze subsidie is er [...]

2018-09-14T07:21:10+00:00
Ga naar de bovenkant