Een kinderdagverblijf is een locatie waar kinderen overdag worden opgevangen. Hier wordt er veel binnen en buiten gespeeld, maar waar ook door de kleinsten geslapen wordt… Een zorgvuldige keuze van de locatie is daarom belangrijk.  Per kind moet er minimaal 3,5 m² aan binnenspeelruimte en minimaal 3 m² aan (aansluitende)buitenspeelruimte zijn en er moet eventueel een aparte slaapruimte zijn, afgestemd op het aantal op te vangen kinderen.  Op breng- haaltijden is er druk fiets- en autoverkeer rondom het kinderdagverblijf, kijk daarom of er genoeg parkeerplek is en hoe de bereikbaarheid is. Verder is de plek belangrijk, denk aan luchtkwaliteit, milieuregels en lawaai. Hier zijn eisen aan verbonden en daardoor is niet elke locatie voor kinderopvang geschikt. Maar bedenk ook dat het geluid van spelende kinderen overlast geven op de omgeving. Zo is een industrieterrein niet echt geschikt maar midden in een woonwijk zal ook altijd niet mogelijk zijn.