De inkomsten eigen kinderdagverblijf hangen natuurlijk af van wat je netto over houdt van het aantal kinderen dat je opvangt en van de kosten die je maakt voor verbouwing en inrichting, de personeelskosten, huisvestigingskosten etc.

Wil je precies uitrekenen wat jouw inkomsten en lasten bij de start van een kinderdagverblijf zijn en daarna? In ons financieel rekenplan kun je laten berekenen wat de inkomsten en uitgaven van jouw eigen kinderdagverblijf zullen worden. Lees hier meer over de kosten van een eigen kinderopvang starten.