Wie is LOOKK?

LOOKK is een Landelijke Organisatie voor de Ondersteuning van Kleinschalige Kinderopvang. Wij ondersteunen ondernemers die actief (willen) zijn in de kinderopvang. Je kunt ons zien als de vraagbaak en Backoffice van jouw kinderdagverblijf.

Waarom LOOKK?

LOOKK deelt jouw passie voor het vak kinderopvang. Een goed kinderdagverblijf biedt kinderen 100% aandacht en zorgt ervoor dat zij zich veilig voelen en goed ontwikkelen. Ditzelfde bieden wij de ondernemers in dit vakgebied: zekerheid en veiligheid op een professionele, persoonlijke manier. Samen zorgen wij voor goede kinderopvang, zodat de nieuwe generaties zorgeloos kunnen opgroeien!

Wat biedt LOOKK?

Ben je bekend met het werken voor een grote kinderopvangorganisatie? Dan weet je dat zij een hoofdkantoor hebben waar alles geregeld wordt. Zo versturen zij de contracten, verzorgen zij de administratie, beantwoorden zij personeelsvragen en houden ze de wet- en regelgeving bij. Dit werk nemen wij jou uit handen. Wij functioneren als jouw eigen Backoffice en vraagbaak.

Administratie kinderdagverblijf

De overheid stelt vele eisen aan de administratie van een kinderdagverblijf. Zo moet op elk moment inzichtelijk zijn hoeveel kindplaatsen er bezet zijn. Ook de ouders willen dat alles goed geregeld is, het financiële gedeelte bijvoorbeeld. En voor jezelf is het belangrijk dat de ouders de nota’s ook tijdig betalen zodat je zeker bent van je inkomen. Deze complete administratie nemen wij jou uit handen. Zodat je aan het eind van je werkdag ook echt klaar bent met je werk.

Ouders stellen eisen

Steeds meer ouders kiezen voor professionele kleinschalige kinderopvang. Kinderopvang waar de ouder weet wie de persoon is die haar kind opvangt. Ouders hechten waarde aan (het handelen naar) de pedagogische uitgangspunten. Maar ook aan een vaste groep waarin het kind wordt opgevangen en waar hun kind elke dag een vast gezicht ziet. Vanzelfsprekend hebben ouders hoge verwachtingen van de opvang. Verwachtingen ten aanzien van de opvang zelf maar ook van betrouwbaarheid van een goed geregelde Backoffice.

Samen leveren wij kwaliteit

Ook de overheid stelt hoge eisen aan de kinderopvang. De naleving ervan wordt dan ook steeds meer verscherpt. Daarom zal de Gemeente waar je kinderdagverblijf gevestigd is, erop toezien dat de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (WKO) wordt nageleefd. Wij zorgen ervoor dat je op de hoogte bent van de wet- en regelgeving én dat je tijdig wordt geïnformeerd over nieuwe regels. Zekerheid voor jou én voor de ouders.

Ook verzorgen wij een jaarlijkse LOOKK klantendag. Wil je sparren met andere houders? Dit kan via onder andere de LOOKK groepsapp. Hier wordt veel informatie op gedeeld en uitgewisseld.

LOOKK is er voor jou

Belia Hijlkema – Neurink
Eigenaar LOOKK

Met veel plezier helpen wij ondernemers in de kinderopvang. Met jouw passie voor het vak en onze kennis en ervaring op het gebied van ondernemen, financiële administratie en wet- en regelgeving zorgen wij samen voor een goede kwaliteit van kinderopvang!