Of een kinderdagverblijf past in het bestemmingsplan, kun je zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Als ‘maatschappelijke voorzieningen’ zijn toegestaan, is meestal een kinderdagverblijf mogelijk. In de regels voor ‘bouwen’ of ‘gebruik’ staan de randvoorwaarden waaraan de ontwikkeling moet voldoen. Je kunt ook kijken op https://bagviewer.kadaster.nl/ van het Kadaster en vaak weet een makelaar ook wel welke bestemming op een pand zit of informeer bij je Gemeente. Soms is het mogelijk om een bestemmingswijziging aan te vragen. Ga hierover in gesprek met de Gemeente en vraag naar de mogelijkheden.