Subsidie voor opleiding kinderopvang is de komende jaren beschikbaar. Als je net start als ondernemer in de kinderopvang dan is er vaak nog niet genoeg geld verdiend voor opleidingen. Terwijl opleidingen en zelfontwikkeling juist zo belangrijk zijn. De komende jaren kun je gebruik maken van de subsidieregeling Kinderopvang Taal- en interactievaardigheden. Deze subsidie is er dus ook net gestarte ondernemers in de kinderopvang. Om in de kinderopvang te werken aan de taal- en ontwikkelingsstimulering van kinderen zijn goede taal- en interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers van belang. Het programma Kwaliteitsimpuls: focus, effectiviteit en verbinding noemt beide vaardigheden dan ook in één adem.

Voor de trainingen is een subsidieregeling ontwikkeld, die wordt uitgevoerd door het Agentschap SZW. De trainingen uitgevoerd door NJI en Sardes kosten 2.000 euro per deelnemer inclusief materiaal. Via de subsidieregeling Taal- en interactievaardigheden is er 2.000 euro subsidie per deelnemer beschikbaar. Als organisatie heb je dan aallen te maken met een tijdsinvestering.

lees alles over de subsidie voor opleiding kinderopvang taal en interactie vaardigheden op de site van BKK.