Nieuw systeem inkomsten kinderopvang vanaf 2018

Brancheorganisatie Kinderopvang uit al langer kritiek op deze opzet. Minister Asscher zegde tijdens het Algemeen Overleg Kinderopvang toe dat hij de plannen in nauw overleg met de sector en met hulp van experts uit gaat werken. De verwachting is dat het kabinet de Tweede Kamer nog voor het zomerreces een voorstel stuurt voor het nieuwe systeem van directe financiering. Het nieuwe systeem zou vervolgens in 2018 in werking moeten treden.

Het globale voorstel van het ministerie van Sociale Zaken maakt de financiering van kinderopvang niet simpeler, eerder ingewikkelder en risicovoller. Dit vindt de Brancheorganisatie Kinderopvang. Vereenvoudig liever het huidige stelsel, stelt de Brancheorganisatie voor.

‘De afgelopen jaren zijn al veel stappen gezet. Denk aan intensieve informatie-uitwisseling tussen de kinderopvang en de Belastingdienst, het systematisch werken met BSN-nummers en de maatregel dat ouders nu slechts tot drie maanden kinderopvangtoeslag terugvorderen.’ Dit meldt de Brancheorganisatie in een Position Paper. De belangenorganisatie vindt dat het ministerie beter op deze voet door kan gaan in plaats van het stelsel volledig om te gooien.

Minder inkomensklassen

Volgens de Brancheorganisatie voldoet het huidige stelsel goed, maar is het wel slim om te evalueren of de eerdergenoemde wijzigingen goed hebben uitgepakt. De verwachting is dat de omvang van fraude en fouten nu al drastisch is afgenomen. Als blijkt dat de huidige veranderingen dat al hebben bereikt, is een nieuw financieringsstelsel misschien niet eens nodig. Als er dan tóch veranderd moet worden, pleit de Brancheorganisatie voor kleinere veranderingen binnen het huidige stelsel. Een voorbeeld hiervan is de kinderopvangtoeslag baseren op een vastgesteld inkomen van twee jaar terug. Een tweede alternatief is om minder inkomensklassen in de toeslagregeling te hanteren.

Zes stappen

Het kabinet wil de directe financiering van kinderopvangtoeslag op rekening van kinderopvangorganisaties over zes schijven laten gaan:

  1. De kinderopvangorganisatie meldt het contract bij de uitvoerder (dit zou de Belastingdienst kunnen zijn).
  2. De uitvoerder bepaalt of er recht is op kinderopvangtoeslag
  3. De uitvoerder stuurt een beschikking naar de ouder met inkomensafhankelijke eigen bijdrage
  4. De ouder geeft de uitvoerder akkoord op de beschikking
  5. De ouder betaalt de eigen bijdrage aan de uitvoerder
  6. De uitvoerder start de financiering van de kinderopvangorganisatie

Bron: kindopvangtotaal 19 maart 2015