Regels kinderopvang 2017. Vanaf 2017 worden de regels kinderopvang 2017 van kracht. De kwaliteitseisen voor de kinderopvang en peuterspeelzalen verder verhoogd. Deze organisaties moeten zich meer richten op de ontwikkeling van kinderen en worden daar ook meer op beoordeeld.

Ook zullen de eisen vanaf dat moment beter aansluiten bij wat kinderen op een bepaalde leeftijd nodig hebben. Een mentor zal de ontwikkeling van een kind volgen en dit bespreken met de ouders en de school. Op die manier kan worden voorkomen dat kinderen achterstanden oplopen die zij later moeilijk inhalen. Verder wil minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat medewerkers specifieke scholing krijgen voor de verzorging van baby’s en mogen er minder wisselingen zijn van medewerkers op een babygroep. Dit schrijft de minister vandaag in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij zijn plannen voor de kinderopvang beschrijft.

De minister vindt het contact tussen de medewerkers en ouders belangrijk. Daarom mogen er voortaan alleen in de pauze minder medewerkers op een groep staan. Nu is dat ook nog tijdens het brengen en halen van de kinderen toegestaan. Dit kan echter een goede overdracht tussen medewerkers en ouders in de weg staan.

Eerder gaf de minister al aan dat hij af wil van het afvinken van lijstjes bij het toezicht op de kinderopvang en dat het toezicht meer gericht moet zijn op de kwaliteit. Asscher: “Elk kind verdient een goede start. Goede kinderopvang helpt daarbij. Daarom investeert het kabinet het komende jaar 250 miljoen euro extra in de kinderopvang. Tegelijkertijd wordt de kinderopvang steeds verder verbeterd.”

De exacte invulling van de plannen is nog niet definitief. De minister heeft over de plannen overleg met de vakbonden en organisaties uit de sector zoals de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang & Peuterspeelzalen (BoinK) en de Brancheorganisatie Kinderopvang.