De ratio beroepskracht-kind in de bso gaat veranderen. Minister Asscher stelde voor om de groepsgrootte van 20 kinderen naar 30 kinderen te verhogen op twee pm’ers en een vrijwilliger. De branchepartijen deden een tegenvoorstel: een maximale groepgrootte van 24 voor 8+’ers. In het najaar komt Minister Asscher met meerdere voorstellen voor de kinderopvang, we wachten voorlopig nog even af.

Volg de meeste recente berichten op onze Facebook pagina start je eigen kinderopvang