Eisen kinderbed kinderopvang

Kinderbedden en boxen moeten in Nederland voldoen aan strenge veiligheidseisen, wat zijn de eisen kinderbed kinderopvang. Deze zijn vastgelegd in het Warenwetbesluit Kinderbedden en boxen. Aan bedden en boxen die in de kinderopvang worden gebruikt, worden andere gebruikseisen gesteld dan aan bedden en boxen die bedoeld zijn om thuis te gebruiken. In de kinderopvang worden bijvoorbeeld vaak hoge bedden gebruikt met zijwanden die je kunt openen en sluiten. Dit om onnodig tillen door de leidsters zo veel mogelijk te beperken.

Warenwetbesluit kinderbedden en –boxen
De NVWA heeft in 2004 onderzoek gedaan naar de veiligheid van kinderbedden en –boxen in de kinderopvang. De conclusie was dat het Warenwetbesluit kinderbedden en –boxen onvoldoende aandacht besteedt aan de consequenties van deze specifieke gebruikskenmerken voor de veiligheid van deze producten. Dat was de reden om aanvullende eisen op te stellen.

In 2006 heeft de NVWA samen met fabrikanten, keuringsinstanties, brancheorganisaties en VeiligheidNL, deze aanvullende eisen opgesteld. Bij het opstellen van de aanvullende eisen is uitgegaan van een levensduur van een kinderbed en box van ongeveer tien jaar. De testmethoden zijn zo opgesteld dat het product een dergelijke tijd mee kan, mits het goed is onderhouden.

Daarom is destijds een overgangstermijn afgesproken van 10 jaar, dus tot 1 januari 2016. Tot deze datum is het toegestaan om bedden en boxen te gebruiken die nog niet voldoen aan de nieuwe eisen, de kinderopvangorganisaties werden op deze manier niet verplicht om direct allemaal nieuwe bedden en boxen aan te schaffen. Maar met ingang van 1 januari 2016 moeten alle kinderbedden en boxen die gebruikt worden in de kinderopvang voldoen aan de nieuwe eisen. Deze nieuwe eisen zijn vastgelegd in de Warenwetregeling nadere eisen Kinderbedden en -boxen kinderopvang.

Zelf controleren of de bedden op uw locatie voldoen aan de eisen
Zijn de bedden en/of boxen nieuw aangeschaft na 2006, dan voldoen deze in principe aan de nieuwe eisen. Wanneer u hiervan niet zeker bent kunt u kijken of op deze meubels het productiejaar staat vermeld. Als u nog steeds twijfelt, informeer dan bij de fabrikant. Deze kan aangeven of de bedden en boxen voldoen aan de nieuwe eisen.
De nieuwe wetgeving ‘Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en -boxen kinderopvang’ is te vinden via www.wetten.overheid.nl. Zoek op de term ‘kinderbedden’.

Kijk voor meer informatie en een overzicht van veel gestelde vragen op de site van de NVWA.

bron: veiligheid.nl