Wanneer is er een verklaring omtrent gedrag (VOG) nodig als je werkt in de kinderopvang? Moet een stagiaire in de kinderopvang of een vrijwilliger ook een VOG aanvragen?

Iedereen die werkzaam is in de kinderopvang heeft een VOG nodig. Bij wisseling van werkgever mag deze niet ouder zijn dan twee maanden. Voor vrijwilligers en kortdurende stages zijn er uitzonderingsregels.

Vrijwilligers

Een vrijwilliger die op regelmatige basis werkzaam is voor een kinderopvang of peuterspeelzaal én die belast is met de verzorging of opvoeding van een kind moet in het bezit zijn van een VOG. Wie op vrijwillige basis incidenteel in de kinderopvang werkt, hoeft geen VOG te hebben. Denk hierbij aan iemand die één keer per jaar voor Sinterklaas speelt. Een vrijwilliger werkt meestal voor één kinderopvangorganisatie. Bij een overstap moet een nieuwe VOG worden aangevraagd.

Snuffelstages

Voor maatschappelijke stages en snuffelstages is geen VOG nodig. Er is sprake van zo’n stage wanneer een student kortdurend en onbetaald kennis maakt met de kinderopvang. Het kan bijvoorbeeld gaan om een paar dagen bij een opvang ‘snuffelen’. Gewone stagiaires moeten wel in het bezit zijn van een VOG. Deze studenten zijn langdurig werkzaam voor een kinderopvangorganisatie en doen werkzaamheden om aan een praktijkdeel van hun opleiding te voldoen. Om het onderscheid te verduidelijken, heeft de GGD een richtlijn opgesteld: een maatschappelijke stage of snuffelstage mag niet langer dan zestig uur per jaar duren. Duurt het langer, dan moet een stagiair wel in het bezit zijn van een VOG.

Continue screening

Vrijwilligers, stagiaires en uitzendkrachten maken op het moment nog geen deel uit van het systeem van continue screening. Met deze screening worden pedagogisch medewerkers gecontroleerd op strafbare feiten. Omdat vrijwilligers, stagiaires en uitzendkrachten nog niet onder de screening vallen, moeten zij elke twee jaar een nieuwe VOG aanvragen. In 2016 gaat dit veranderen. Het is de bedoeling dat er dan een centraal register komt waar alle kinderopvangmedewerkers in vermeld staan.

Bron: kinderopvangtotaal