Kinderdagverblijf kiezen. Maak als startende ondernemer gebruik van de kennis die er is op de markt. Zo geeft Ruben Fukkink in de telegraaf aan ouders tips waar zei op kunnen letten bij het kiezen van een kinderdagverblijf. Met deze tips kun je als startende ondernemer van een kinderdagverblijf natuurlijk ook “omdenken”. Zorg dat jouw eigen kinderdagverblijf aan de wensen van de ouders voldoet. Laat ouders pro-actief zien, ervaren en voelen hoe jij dit in je eigen kinderdagverblijf geregeld hebt. Ook LOOKK kan over je schouder meekijken en vanuit een andere positie naar jouw kinderdagverblijf kijken en zorgen voor goed advies.

Tips van Ruben Fukkink

Ouders realiseren zich vaak niet waar ze op moeten letten als ze voor het eerst een kinderdagverblijf binnenlopen voor hun kind. Veel verder dan de aardige pm’ers, de mooie inrichting en de goede sfeer komen veel ouders niet. Niet dat dit geen belangrijke waarden zijn om je keuze op te baseren, maar er is zoveel meer. De Telegraaf vroeg aan hoogleraar Kinderopvang, Ruben Fukkink, waar ouders alert op moeten zijn.

Inspectierapport

Ga niet alleen af op mooie teksten in mooie brochures, luidt de eerste tip van Fukkink. Neem geen genoegen met standaardpraatjes als ‘ze krijgen allemaal even veel aandacht en we houden van alle kinderen’. Raadpleeg ook het inspectierapport van de GGD die openbaar zijn en meestal op internet te vinden zijn. ‘En als dat laatste niet het geval is, dan is er wat mis’.

De ruimte

Als je eenmaal op locatie bent, kijk dan goed rond. Zijn er horizontale of verticale groepen en hoe komen de baby’s aan bod in laatstgenoemde groep? Hoe is de inrichting: steriel of juist druk? ‘Een steriele ruimte zegt iets over het gedrag van de pedagogisch medewerkers’, zegt Fukkink. ‘Ze ruimt alles op. Zijn de materialen wel uitnodigend en zichtbaar opgesteld zodat kinderen zelf kunnen pakken?’

Opleiding

Het stellen van vragen, is niks mis mee. Fukkink adviseert om vooral open vragen te stellen: waarin onderscheidt u zich? Wat zijn de extra’s? Heb je een temperamentvol kind: hoe gaan ze daar dan mee om? ‘En vraag naar het opleidingsniveau van de medewerkers. Worden ze geschoold en bijgeschoold? Een mooi opleidingsbeleid zegt veel over de interactie tussen medewerker en kind.’ En Fukkink vindt het altijd goed om te horen dat de manager van de locatie een pedagogische achtergrond heeft. ‘iedereen kan namelijk een kinderopvang beginnen.’

Communicatie

Tot slot adviseert Fukkink om, ook als de keuze eenmaal gemaakt is, kritisch te blijven. Vooral de communicatie met de pm’ers vindt hij belangrijk. ‘Die moet verdergaan dan het hapje en het sapje.’

door Marianne Velsink6 feb 2014

http://www.kinderopvangtotaal.nl/Kinderdagverblijven/Actueel/2014/2/Hoogleraar-geeft-ouders-advies-in-keuze-1458319W/