Meerderheid ondernemers wil 24/7 bereikbaar zijn

Ondernemers zijn actief en bewust bezig met mobiel werken. Iets meer dan de helft van de ondernemers wil 24/7 bereikbaar zijn voor het bedrijf, zodat zij kunnen ingrijpen als dit nodig is. 34% wil ’s nachts en in het weekend niet gestoord worden en 10% geeft aan buiten kantooruren niet bereikbaar te willen zijn.

Dat blijkt uit het onderzoek ‘Mobiel werken – Overal Ondernemen’ van MKB-Nederland en KPN. Aan het onderzoek deden 511 kleine en middelgrote organisaties vanuit allerlei branches mee. De ondernemers werden in het onderzoek onder andere gevraagd naar hun ervaringen met mobiel werken, de mate van bereikbaarheid, het online samenwerken en beschikbaar zijn van documenten en de kennis van moderne communicatiemiddelen.

Bereikbaar

Een krappe meerderheid (58%) van de Nederlandse ondernemers zegt weinig problemen te ervaren op het gebied van bereikbaarheid. De wijze waarop men het liefst bereikbaar wil zijn verschilt. 19% van de ondernemers maakt bij voorkeur gebruik van de bekende mobiele telefoon, nog eens 19% is het liefst bereikbaar via E-mail en 14% via berichtenservices. Face-to-face communicatie blijft voor mkb-ers een belangrijk communicatiemiddel (17% geeft hier de voorkeur aan), maar ook moderne social media (12%) worden ingezet om altijd en overal bereikbaar te zijn.

Beschikbaarheid van documenten

Om thuis en onderweg mobiel te kunnen (samen)werken heeft de ondernemer vooral toegang nodig tot werkdocumenten (29%) en klantinformatie (27%). In praktijk hebben vooral directieleden (50%) en managementteamleden (29%) overal toegang tot deze documenten. Verbindingsproblemen en een gebrek aan de benodigde software leveren hierbij de meeste drempels op. Kennis over beveiliging schiet te kort

Veiligheid

Hoewel 50% van de ondernemers zich bewust is van de veiligheidsrisico’s die mobiel werken met zich meebrengt, is 36% van de ondernemers onvoldoende op de hoogte van de beveiliging van de apparatuur. Over het algemeen zijn de deelnemers niet bang om slachtoffer te worden van internetcriminaliteit. 15% is zelfs van mening dat een wachtwoord voldoende bescherming biedt.

Door MKB-Nederland 5 feb 2014