Jaar van de Groene Kinderopvang

We weten in de kinderopvang wel dat buitenspelen gezond en leuk is voor kinderen, maar vervallen toch vaak in ons bekende stramien waar ‘binnen zijn’ de basis is. Dat merkt ook Marc Veekamp van Veldwerk Nederland. In Management Kinderopvang zegt hij: ‘Vaak zijn het individuele werknemers die de groene kar in hun eentje trekken. Maar dat is kwetsbaar: als diegene vertrekt, stort het in’. Veldwerk Nederland biedt daarom het programma Groen gescoord! aan waarmee het groene denken in de hele organisatie wordt ingebed.

Beperkingen van groene kinderopvang

In tijdschrift Kinderopvang is in het eerste nummer van dit jaar ook veel aandacht voor het Groene Jaar. Janneke van den Bos, directeur van Kinderopvang ZON! en initiatiefnemer van de Stichting Groen Cement, vertelt waarom buitenspelen voor kinderen zo belangrijk is. ‘Alle beperkingen zijn buiten weg. Je mag gillen, rennen, vies worden. Je kunt je uitleven en je kunt je aan één stuk door verwonderen.’ Tegelijk maakt Janneke zich ook zorgen. ‘Duizenden kinderen zitten dagelijks binnen. Ze komen alleen buiten als ze de auto uitstappen van en naar school. Dat raakt me heel erg. De toename van dikke kinderen en gedragsproblemen komt hier ook vandaan. Ik vind dat we een signaal moeten afgeven.’

Kwaliteitsmerk
Dat signaal wordt in 2014 via meerdere kanalen afgegeven. De Stichting Groen Cement, die groene initiatieven in de kinderopvang verbindt, manifesteert zich actief dit jaar. Zo komen er drie regiobijeenkomsten. Verder worden de groene kwaliteitsmerken nog steeds uitgereikt aan opvanglocaties die zich onderscheiden met hun buitenspeelbeleid en buitenruimte. Veel kinderopvanglocaties waagden in 2013 al de sprong en meldden zich voor het keurmerk aan. Groen Cement bezocht tientallen locaties in 2013 en reikte het kwaliteitsmerk uit aan locaties die aan alle groene eisen voldeden. Op plattelandslocaties, maar ook midden in de stad!

bron: groen cement