Kindplaatsen zijn het aantal kinderen dat maximaal tegelijkertijd mag worden opgevangen. Hoeveel kinderen er werkelijk worden opgevangen op een bepaald tijdstip is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. We noemen dat BKR (Beroepskracht-Kind-Ratio. Op de rekentool 1ratio van de overheid lees je de regels over hoeveel kinderen je op een kinderdagverblijf per leeftijd maximaal per pedagogisch medewerkster mag opvangen.