Gastouder2020-12-07T09:58:55+00:00

Hulp bij start kinderdagverblijf

Ben jij nu gastouder maar wil je meer? Ben jij gastouder en heb je een wachtlijst en zou je het liefst willen uitbreiden? Wil je hulp bij de start van jouw kinderdagverblijf? Het starten van je eigen kinderdagverblijf is nu ook voor jou mogelijk. Wel zijn er twee basisvoorwaarden waar je aan moet voldoen.

Diploma voor start eigen kinderdagverblijf;

Als gastouder heb je minimaal het diploma Helpende Welzijn en Zorg niveau 2 nodig. Wil je als pedagogisch medewerkster in je eigen kinderdagverblijf werken dan moet dit minimaal Pedagogisch Medewerker niveau 3 of gelijkwaardig zijn. Op deze diplomalijst kinderopvang kun je nagaan of jouw diploma voldoet om als gastouder jouw eigen kinderdagverblijf te starten. Heb je dit diploma niet overweeg eens om deze te behalen.

Ruimte voor start eigen kinderdagverblijf

Als gastouder werk je in je eigen huis of in de woning van de ouders. Voor het starten van je eigen kinderdagverblijf heb je een aparte ruimte nodig. Dit kan niet in je eigen huiskamer. Heb je een aparte ruimte aan of bij jouw woning dan kan dit soms onder voorwaarden. De meeste starters kiezen ervoor om een ruimte te huren. Dit kan een leeg winkelpand zijn tot een leegstaand lokaal op school. Wil je meer weten over de gestelde eisen aan een ruimte van een kinderdagverblijf? Neem dan contact met ons op voor hulp bij start kinderdagverblijf

Veel gestelde vragen

Ik ben helemaal enthousiast maar heb nog allerlei vragen die mij bezig houden, kan ik een afspraak maken?2021-08-18T14:00:24+00:00

Bij ons kantoor staat de koffie en thee altijd klaar. Maak wel even een afspraak om zeker te weten dat er een LOOKK-adviseur aanwezig is. Wil je graag dat wij jou bezoeken? Dat kan als je al een locatie hebt gevonden. Natuurlijk kunnen wij voor die tijd via telefonisch contact al heel veel vragen beantwoorden, zo kun je al wel de eerste stappen zetten om een kinderdagverblijf te starten.

Kan ik als gastouder ook een kinderdagverblijf starten?2021-08-13T14:47:00+00:00

Is van gastouder naar kleinschalig kinderdagverblijf jouw droom? Dit is mogelijk! Velen gingen je al voor, en met succes. Jouw kennis en ervaring die je al hebt over kinderopvang kun je heel goed inzetten en verbreden in een kinderdagverblijf. Echter is het vaak niet mogelijk in je woonhuis een kinderopvang te starten. Lees hier meer over een geschikte kinderopvang ruimte of locatie.

Op verzoek organiseren wij ook informatieavonden voor gastouders. Vaak is het dan ook mogelijk om daar vrijblijvend bij aan te sluiten. Ken jij zelf meerdere gastouders die een eigen kinderdagverblijf willen starten? Neem dan contact met LOOKK op voor de mogelijkheden.

Welk diploma heb ik nodig om een kinderopvang te mogen starten?2021-08-13T14:40:34+00:00

Als eigenaar/houder heb je zelf geen gekwalificeerd diploma voor de kinderopvang nodig, tenzij je zelf ook op de groep als pedagogisch medewerker wilt staan, dan wel! Je kunt hier de diplomacheck doen om te kijken of je diploma voldoet: https://www.kinderopvang-werkt.nl/check-mijn-diploma.

Per 1 januari 2019 dient elke kinderorganisatie ook over een pedagogisch beleidsmedewerker te beschikken. Voor deze functie geldt een erkend HBO-diploma. Je kunt deze beleidsmedewerker ook extern inhuren. Ook hebben wij contact met een aantal een aantal beleidsmedewerkers/coaches naar wie wij je kunnen doorverwijzen.

Voor meer informatie, neem contact op met een LOOKK-adviseur.

Hoe weet ik of ik ergens een kinderopvang mag starten?2021-08-13T14:35:45+00:00

Of een kinderdagverblijf past in het bestemmingsplan, kun je zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Als ‘maatschappelijke voorzieningen’ zijn toegestaan, is meestal een kinderdagverblijf mogelijk. In de regels voor ‘bouwen’ of ‘gebruik’ staan de randvoorwaarden waaraan de ontwikkeling moet voldoen. Je kunt ook kijken op https://bagviewer.kadaster.nl/ van het Kadaster en vaak weet een makelaar ook wel welke bestemming op een pand zit of informeer bij je Gemeente. Soms is het mogelijk om een bestemmingswijziging aan te vragen. Ga hierover in gesprek met de Gemeente en vraag naar de mogelijkheden.

Hoe zit het nu precies met aantal kindplaatsen in de kinderopvang?2021-08-13T14:23:32+00:00

Kindplaatsen zijn het aantal kinderen dat maximaal tegelijkertijd mag worden opgevangen. Hoeveel kinderen er werkelijk worden opgevangen op een bepaald tijdstip is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. We noemen dat BKR (Beroepskracht-Kind-Ratio. Op de rekentool 1ratio van de overheid lees je de regels over hoeveel kinderen je op een kinderdagverblijf per leeftijd maximaal per pedagogisch medewerkster mag opvangen.

Wanneer is de locatie geschikt?2021-08-13T14:19:22+00:00

Een kinderdagverblijf is een locatie waar kinderen overdag worden opgevangen. Hier wordt er veel binnen en buiten gespeeld, maar waar ook door de kleinsten geslapen wordt… Een zorgvuldige keuze van de locatie is daarom belangrijk.  Per kind moet er minimaal 3,5 m² aan binnenspeelruimte en minimaal 3 m² aan (aansluitende)buitenspeelruimte zijn en er moet eventueel een aparte slaapruimte zijn, afgestemd op het aantal op te vangen kinderen.  Op breng- haaltijden is er druk fiets- en autoverkeer rondom het kinderdagverblijf, kijk daarom of er genoeg parkeerplek is en hoe de bereikbaarheid is. Verder is de plek belangrijk, denk aan luchtkwaliteit, milieuregels en lawaai. Hier zijn eisen aan verbonden en daardoor is niet elke locatie voor kinderopvang geschikt. Maar bedenk ook dat het geluid van spelende kinderen overlast geven op de omgeving. Zo is een industrieterrein niet echt geschikt maar midden in een woonwijk zal ook altijd niet mogelijk zijn.

Hoeveel moet ik investeren als ik mijn eigen kinderdagverblijf wil starten?2021-08-13T14:14:44+00:00

Dat is afhankelijk van verschillende factoren. Denk aan: kindplaatsen, hoe richt je jouw kinderdagverblijf in, huurprijs, verbouwingskosten etc. Wil je meer informatie over kinderopvang starten kosten? Dan kan je bij ons een kostenoverzicht / investeringsplan aanschaffen, hierin vind je alle kosten terug die je tegen kunt komen bij de start van je eigen kinderdagverblijf.

Lees hier over de kosten kinderopvang starten. Neem contact op met LOOKK voor meer informatie.

Hoe vind ik een geschikte locatie?2021-08-13T14:09:44+00:00

Ben je opzoek naar een geschikte locatie voor jouw kinderopvang? Schrijf je in bij een (bedrijfs)makelaar, zoek op Funda Business of informeer bij scholen of wijkgebouwen, of ze een leegstaande ruimte hebben. Je kunt ook bij de Gemeente informeren; vaak blijkt uit het gemeentelijk beleid/structuurvisie of nog behoefte is aan kinderopvang en welke locaties hiervoor geschikt zijn. Dit kunnen bijvoorbeeld nieuwbouwlocaties zijn of bestaande (gemeentelijke) panden. Is er geen beleid voor kinderopvang, dan vindt er per initiatief/aanvraag een afweging plaats. Denk goed na of je een pand wilt huren of kopen en vooraf wat je budget is.

Wat kan ik verdienen?2021-08-13T14:05:44+00:00

De inkomsten eigen kinderdagverblijf hangen natuurlijk af van wat je netto over houdt van het aantal kinderen dat je opvangt en van de kosten die je maakt voor verbouwing en inrichting, de personeelskosten, huisvestigingskosten etc.

Wil je precies uitrekenen wat jouw inkomsten en lasten bij de start van een kinderdagverblijf zijn en daarna? In ons financieel rekenplan kun je laten berekenen wat de inkomsten en uitgaven van jouw eigen kinderdagverblijf zullen worden. Lees hier meer over de kosten van een eigen kinderopvang starten.

 

Hoe kan ik zo snel mogelijk een erkend diploma halen?2021-08-13T14:01:22+00:00

Op mbo-niveau zijn er 2 opleidingen speciaal gericht op kinderopvang: Pedagogisch Medewerker Kinderopvang niveau 3 (PW3) en Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker niveau 4 (SPW4).

Er zijn meerdere instanties waar je opleidingen kunt volgen; via STOC (zeer geschikt voor gastouders), Werkendleren of een ROC bij jou in de buurt. Bij alle opleidingen zitten stage-uren, bij de ene wat meer dan de andere.

Kan ik ook alleen een BSO starten?2021-08-12T15:22:27+00:00

Een eigen buitenschoolse opvang starten kan natuurlijk ook. Voor de start van een BSO gelden andere regels dan voor de start van je eigen Kinderdagverblijf. Zo zijn de regels qua kind aantal en inrichting eenvoudiger. Graag informeren wij jou hierover.

Is het ook mogelijk een Peuterspeelzaal te beginnen?2021-08-12T15:18:57+00:00

Wil je graag een eigen peuterspeelzaal starten? Dit is mogelijk, maar een peuterspeelzaal bestaat niet meer zoals we deze kenden. Vanaf 1 januari 2018 zijn de regels en eisen van peuteropvang gelijk aan die van de kinderopvang. Zit er dan nog verschil tussen een peuteropvang en kinderdagverblijf? Wat je steeds vaker ziet is dat een kinderdagverblijf met peutergroepen start ook wel peuterspelen of peuterspeelgroep genoemd. Je hebt dan alleen te maken met de opvang van kinderen vanaf 2 jaar waardoor je bijvoorbeeld geen aparte slaapruimte nodig hebt. Dit vaak in combinatie met een school waardoor er een doorgaande leerlijn wordt afgesproken waarmee je elkaar versterkt. Verder is het aantal kinderen die je mag opvangen in de leeftijdsgroep van 2 tot 4 jaar anders.

Lees hier meer over het starten van een eigen kinderdagverblijf.
Neem contact met ons op voor meer informatie.

Helpen jullie ook met het schrijven van een pedagogisch beleidsplan?2021-08-12T15:15:01+00:00

Het schrijven van een pedagogisch beleidsplan en werkplan is de blauwdruk van jouw kinderdagverblijf, daarom is het belangrijk deze zelf op te stellen. Voor de eerste aanzet tot het schrijven van een pedagogisch beleidsplan hebben wij wel een stappenplan waarmee jij jouw unieke identiteit kunt vastleggen. Wij werken met een checklijst voor de opbouw van de (verplichte) onderwerpen waar een pedagogisch beleidsplan uit bestaat. Neem hiervoor contact op met jouw persoonlijke LOOKK-adviseur.

Kom je er niet uit? Wij werken samen met, en verwijzen graag naar een ervaren pedagoog die jou kan helpen met het schrijven van je eigen pedagogisch beleidsplan.

Waar moet ik beginnen?2021-08-12T15:10:38+00:00

Wacht niet langer met het starten van jouw kinderopvang of BSO en neem contact met ons op. We nemen dan alle tijd om te horen wat jouw plannen zijn. Wat weet je al wel en waarmee kunnen wij jou alvast helpen. Denk aan de eerste tips, een stappenplan of ondernemingsplan.

Ik heb al een kinderopvang, kan ik mij ook aansluiten?2021-08-12T15:07:42+00:00

Ja, dat kan zeker. Wij verzorgen graag de kind-administratie voor je, zodat je zelf je tijd en kwaliteiten op de groep kunt inzetten. Een ander groot voordeel is dat je geen softwarepakket hoeft te hebben, je maakt gebruik van ons softwarepakket. Verder ontvang je van ons begeleiding en ondersteuning op het gebied van allerlei wet- en regelgeving.

Hoe groot moet een geschikte locatie voor de start van een kinderdagverblijf zijn?2020-02-28T10:29:48+00:00

Afhankelijk van het aantal kindplaatsen heb je rekening te houden met minimaal 3,5m² speelruimte voor binnen en minimaal 3m² voor buiten, per kindplaats.

Wil je op de hoogte blijven, tips en inspiratie ontvangen over het starten van je eigen kinderopvang? Neem dan contact met ons op.

Ga naar de bovenkant