In Amsterdam is er veel behoefte aan professionele kleinschalige kinderopvang. Ouders nemen vaak meerdere dagen opvang af en willen dan graag dat hun kindje een vertrouwd gezicht heeft. Jennifer is op deze vraag ingesprongen en is haar eigen kinderdagverblijf in Amsterdam gestart. In 2019 is haar opvang gestart en inmiddels is ze bezig met het uitbreiden van haar bedrijf met ook een BSO opvang. Binnenkort meer over haar kinderopvang neem nu een kijkje de website van Kinderdagverblijf Nannies Nursery